Sprokkels
 

Een van de zeer goede blogs over Gent wordt geschreven door Geert Vandamme. De blog is getiteld Gandavum². Het is zeer uitgebreid, met ongelooflijk veel en goede informatie over de geschiedenis van Gent, over cultuur in Gent, enz. De blog telt ondertussen tientallen lange en uitzonderlijk goed gedocumenteerde pagina's.

Zelfportretten

01-07-2019

Er zijn slechts twee zelfportretten van Achilles De Maertelaere gekend. Hoewel hij zichzelf gewillig liet fotograferen (er zijn een hele reeks portretten van hem gekend, zie onze website), vond hij zichzelf kennelijk geen ideaal schilderobject.

Hoewel nooit getrouwd en, voor zover wij weten, nooit in relatie met een vrouw, heeft Achilles De Maertelaere-Bentos veel portretten van vrouwen geschilderd. Sommige van die portretten horen tot de meest expressieve portretten die hij gemaakt heeft.

De Westerbegraafplaats in Gent heeft een bewogen ontstaansgeschiedenis gekend. In de tweede helft van de 19e eeuw besliste het stadsbestuur dat ook niet-katholieken (protestanten, joden, vrijzinnigen) daar mochten begraven worden, wat zorgde voor een groot verzet van de toenmalige kerkautoriteiten. Het kerkhof kreeg de bijnaam "Geuzenkerkhof".

Rond 1915 schilderde Achilles De Maertelaere een reeks doeken die als decor zullen dienen voor het Café Bentos in de Lammerstraat, 15 in Gent. Er zijn scenes uit Japan, Afrika, Amerika, enz. Voor zover wij weten is De Maertelaere nooit in die landen geweest. Hij moet dus op basis van fotomateriaal hebben gewerkt. Eén doek beeldt Caïro, in...

Er zijn in de verzameling van Achilles De Maertelaere een hele reeks portretten van Canadezen. Mannen en vrouwen in uniform, oudere mannen en vrouwen ... Op grond van de beperkte informatie die Bentos op de achterkant van oude foto's heeft neergeschreven kon ik een reeks van die Canadezen terug opsporen. Hier volgt één van de mooie verhalen.