Portretten van een Canadese familie

22-04-2019

Er zijn in de verzameling van Achilles De Maertelaere een hele reeks portretten van Canadezen. Mannen en vrouwen in uniform, oudere mannen en vrouwen ... Op grond van de beperkte informatie die Bentos op de achterkant van oude foto's heeft neergeschreven kon ik een reeks van die Canadezen terug opsporen. Hier volgt één van de mooie verhalen.

Op twee oude foto's wordt melding gemaakt van "D.J. Garner" en "White Rock,, B.C., Canada". Er was een foto van een oudere vrouw, de grootmoeder van D.J. Garner, en een jonge vrouw die als 'bride of D.J. Garner' vermeld staat. Met die gegevens kon ik in White Rock, bij Vancouver, een piste vinden die mij naar de familie heeft geleid, meer speciaal zijn twee kinderen, dochter Kathy en zoon Gerry. Het bleken tenslotte drie portretten te zijn.

Douglas Garner (°1923) was een Canadese soldaat die in 1944-1945 in het Gentse vertoefde. Hij was ingelijfd als chauffeur in het 65e Tank Transport. Tijdens bezoeken aan café Bentos aan de Wondelgemstraat kwam hij in contact met Achilles De Maertelaere. Deze maakte voor hem verschillende portretten, waaronder zijn eigen portret, één van Lucy Jenkins, zijn grootmoeder en één van zijn vader, Joseph, als jonge matroos. Het portret van wat Achilles de bruid van D.J. Garner noemt blijkt niet te kloppen. Het komt nog voor dat de informatie op de verso van de foto's niet even accuraat is.

De portretten van de ouders heeft Bentos gemaakt op basis van foto's die Doug bij zich had. Het portret van de vader is in Canada onhandig geretoucheerd, omdat de vader vond dat zijn uniform niet correct was afgebeeld.

In een brief (midden jaren '90) aan de stad Gent, informeert Douglas Garner naar Achilles Bentos. Kennelijk heeft hij daar nooit een antwoord op gekregen. De beschrijving die Doug geeft van Achilles is interessant:

De eigenaar Meneer Bentos (sic) stelde mij een kunstenaar voor die verschillende portretten had geschilderd van bekende personen, zoals Churchill, Mark Clark, Eisenhower en Montgomery ... Ik werd naar het atelier van de kunstenaar gebracht en ontmoette er de bejaarde artiest ... Ik herinner me dat hij een kleine zwarte Keppel droeg en een lange baard had. Hij leefde en werkte in dat atelier, dan je kon betreden via een lange trap buiten het gebouw zelf.