Zelfportretten

01-07-2019

Er zijn slechts twee zelfportretten van Achilles De Maertelaere gekend. Hoewel hij zichzelf gewillig liet fotograferen (er zijn een hele reeks portretten van hem gekend, zie onze website), vond hij zichzelf kennelijk geen ideaal schilderobject.

Een eerste portret kennen we alleen maar uit een oude foto. Blijkbaar betreft het een potloodtekening. Het dateert uit 1904, Achilles was toen 22 jaar oud. De kunstenaar kijkt vol vertrouwen, recht naar de toeschouwer, op een zeer klassieke wijze zoals we die kennen van Rembrandt, Van Gogh, Kahlo, Manet, Cézanne en zovele anderen.

Het andere portret is zeer ongewoon. Hier gaat het om een tekening met Chinese inkt. De oudere schilder (het werk draagt geen datum), leest een boek en steunt met zijn linkerarm op een gestileerde colonne. Deze techniek kennen we bij Bentos alleen in dit werk. Achilles Bentos had duidelijk deze, voor hem ongebruikelijke, techniek goed onder de knie. De vaardigheid waarmee de indrukwekkende kop en het kostuum worden weergegeven getuigen ervan. Dit laatste werk bevindt zich in een Belgische privé-verzameling.