Het grafmonument voor Jan Samijn

18-05-2019

De Westerbegraafplaats in Gent heeft een bewogen ontstaansgeschiedenis gekend. In de tweede helft van de 19e eeuw besliste het stadsbestuur dat ook niet-katholieken (protestanten, joden, vrijzinnigen) daar mochten begraven worden, wat zorgde voor een groot verzet van de toenmalige kerkautoriteiten. Het kerkhof kreeg de bijnaam "Geuzenkerkhof".

Op de begraafplaats zijn tal van belangrijke Gentse figuren begraven, politici, kunstenaars, enz. Vandaag is het kerkhof geklasseerd als monument, wegens de vele zeer mooie grafmonumenten.

Achilles De Maertelaere heeft ook bijgedragen tot enkele monumenten. Het bekendste is ongetwijfeld het grafmonument van Jan Samijn (1869-1933), dat hij in 1934 maakte (Plein ACKE, rij 15, nr. 7).

Jan Samijn was een sterk geapprecieerd vakbondsleider die de rechten van de textielarbeiders in Gent verdedigde.

Het monument beeldt een allegorie van de textielarbeid af: een vrouw die een vaandel draagt en een gehurkte textielarbeidster bij de hand neemt. Op de voorgrond is een bronzen versie van 'De Klok slaat 5 ure!" afgebeeld en op de achtergrond een profiel van Jan Samijn zelf. Achilles De Maertelaere staat op een foto in zijn atelier afgebeeld terwijl hij werkt aan de maquette van dit monument.

Het werk werd gemaakt in de bronsgieterij Vindevogel, in Zwijnaarde.

Foto https://opac.amsab.be/fo010785
Foto https://opac.amsab.be/fo010785