Glimlachende vrouwen

08-06-2019

Hoewel nooit getrouwd en, voor zover wij weten, nooit in relatie met een vrouw, heeft Achilles De Maertelaere-Bentos veel portretten van vrouwen geschilderd. Sommige van die portretten horen tot de meest expressieve portretten die hij gemaakt heeft.

In 1926-1927 schildert hij twee werken op hetzelfde tema van de glimlachende vrouw. In het ene geval betreft het een portret waarbij de vrouw met een brede glimlach direct naar de toeschouwer kijkt, in het andere wendt ze het hoofd af naar rechts, alsof ze door een andere toeschouwer aangesproken is.

Het eerste werk is ons gekend via een oude sepia-foto waar op de verso door de kunstenaar 'Manchester' is geschreven. We vermoeden dat hij daarmee willen zeggen dat het werk in Manchester terechtgekomen is. We vonden dit werk terug op een Parijse veiling in 2013, waar het aan Edmond De Maertelaere was toegeschreven. Edmond was de reden waarom Achilles op bepaald moment, om verwarring te vermijden, voor de pseudoniem Bentos koos. Hij had dus gelijk ! De huidige locatie van het werk is ons niet gekend

Het tweede portret is voorgesteld op een tentoonstelling die 'Geluk in 't Werk' in 1931 in Gent organiseerde. "Geluk in 't Werk" was een vereniging, opgericht door de Gentse liberale professor François Laurent. Deze vereniging ageerde voor de welzijn van het volk, via sportverenigingen en kunstverenigingen. Dit werk is vandaag nog in handen van een Vlaamse familie.

Een monument ter ere van professor François bevindt zich vandaag nog aan het Laurentplein in Gent. Het is een werk van J. Van Biesbroeck, één van de leermeesters van Achilles De Maertelaere.