Sociaal geëngageerde kunst

Achilles De Maertelaere was, zeker in het begin van zijn carrière, een bewogen socialist. Hij ging in de leer bij o.a. Jules Van Biesbroeck jr.

Hij maakte schilderijen voor de socialistische partij in Gent en omgeving. Naast schilderwerk maakte Achilles De Maertelaere ook beeldhouwwerk (zie o.a. het monumentale graf van J. Samijn en een beeld van een zittende arbeider) en grafisch werk.


Het banket des Levens - 1904
Het banket des Levens - 1904

Het "Banket des levens" is een voorstudie voor een grote doek dat als muurschildering zou uitgewerkt worden voor de deelzaal van 'Ons Huis' op de Vrijdagsmarkt in Gent, zoals genoteerd door Achilles De Maertelaere op de keerzijde van de foto.-


"De klok slaat 5 ure! Half slapend gaan zy naar 't fabriek" is het meest iconische werk van Achilles De Maertelaere. Het werk zou dateren van 1905 en is gedurende meerdere jaren gebruikt geweest tijdens 1 Mei-stoeten in Gent.

Het meisje rechts is zeer vermoedelijk de jongere zuster van Achilles zijn, die toen 13 jaar oud was.

Het iconisch werk van de socialistische partij werd gebruikt op affiches die het 100-jarig bestaan van de socialistische beweging in Gent vierden.

De klok slaat 5 ure ! - 1905
De klok slaat 5 ure ! - 1905

Een kopie van de schilderij is in een bronzen bas-reliëf op het grafmonument van Jan Samijn (Westerbergraafplaats) geplaatst en een versie in tegels siert de muren van het volkshuis van Moeskroen.

P. Verbruggen, "De klok slaat 5 ure ! Een iconische schilderij van Achilles De Maertelaere, alias Bentos", in Brood en Rozen, 2017, 3, pp. 46-56


De boottrekkers - 1911
De boottrekkers - 1911

Deze tekening is een voorstudie voor een grote doek (11m bij 2) waarbij boottrekkers een boot op sleep nemen. Volgens Achilles De Maertelaere werd deze gemaakt voor de Cooperatieve der steden en stadsbedienden te Dendermonde. Het doek bevindt zich nu in een privé-verzameling.


Onderstaaande reeks tekeningen is eveneens bedoeld voor muurschilderingen in een gebouw (let op de bogen). Ze beelden verschillende beroepen uit. De voorgestelde titels steunen op de werktuigen en attributen die afgebeeld staan. Volgens notities van Ach. De Maertelaere betreft het tekeningen voor de muurschildering in de deelzaal van "Ons Huis" Vrijdagmarkt Gent". De reeks dateert uit 1904.

Achilles De Maertelaere noemde de reeks ook 'Kariatiden - Cariatides". Deze (volledige?) reeks werd op de Xe tentoonstelling Kunst & Kennis, in 1936 in Gent getoond.


Deze 'Allegorie van de textielnijverheid' werd in 1913 op de Wereldtentoonstelling gepresenteerd. Het zou zich nu bevinden in de Floreal te Blankenberge.

Grafisch werk