Beeldhouwwerk

Er zijn niet veel beeldhouwwerken van Achilles De Maertelaere gekend. Toch is duidelijk dat hij hiervoor talent had.

Achilles De Maertelaere heeft trouwens in 1912 meegedongen voor de Prijs van Rome in de categorie boetseerwerk. Welk werk hij daar presenteerde is vooralsnog niet gekend.

Zijn gekendste werk is zonder twijfel het monument dat hij in 1933 maakte voor het graf van de vakbondsman Jan Samijn, in de Westerbegraafplaats in Gent. Tenslotte vermelden we de twee oorlogsmonumenten die hij in de jaren 20 maakte.

Enkele werken zijn ons alleen gekend via (slechte) oude foto's.

Grafmonument Jan Samijn - 1933
Grafmonument Jan Samijn - 1933
Jan Samijn
Jan Samijn
De klok slaat 5 uur!
De klok slaat 5 uur!

Achilles Bentos ontwerpt het grafmonument voor de Gentse vakbondsman Jan Samijn, die in 1933 overlijdt. Het monument bevindt zich op de Westerbegraafplaats van Gent (Plein ACKE, rij 15, nr. 7).

Monument is op sokkel 84 x 116,5 cm, gesigneerd onderaan links van beeld met "Ach. Bentos D.M." en onderaan links op het monument "Beeldhouwer Bentos Gent". Bronsgieterij is "Vindevogel Zwijnaerde", zoals vermeld op beeld onderaan rechts.

Het monument draagt ook nog, op het front, een copie van "De klok slaat 5 uur", gesigneerd onderaan rechts "Ach. Bentos D.M."

Achilles Bentos heeft nog voor twee andere grafmonumenten in de Westerbegraafplaats een busteplaat gemaakt.

Buste Oscar Verbeke - 1923?
Buste Oscar Verbeke - 1923?
Buste Joseph De Graeve - 1934?
Buste Joseph De Graeve - 1934?
Wereldoorlog I monument in het 8ste district, Sint-Salvatorstraat Gent - 1921
Wereldoorlog I monument in het 8ste district, Sint-Salvatorstraat Gent - 1921
Wereldoorlog I monument in het 8ste district, Sint-Salvatorstraat Gent - 1921
Wereldoorlog I monument in het 8ste district, Sint-Salvatorstraat Gent - 1921

Dit monument ter ere van de gesneuvelden van Wereldoorlog I uit de Gentse 8e wijk, is opgenomen in de lijst van het bouwkundig erfgoed Vlaanderen. Achilles Bentos stond in voor het bronzen laagreliëf.  Het werk is gesigneerd "Ach. Bentos D.M". Henri De Budt voerde het werk in brons uit.

Wereldoorlog I monument in het 10e district, Gebroeders De Smetstraat Gent - 1921
Wereldoorlog I monument in het 10e district, Gebroeders De Smetstraat Gent - 1921
Wereldoorlog I monument in het 10e district, Gebroeders De Smetstraat Gent - 1921
Wereldoorlog I monument in het 10e district, Gebroeders De Smetstraat Gent - 1921

Dit monument ter ere van de gesneuvelden van Wereldoorlog I uit de Gentse 10e wijk, is opgenomen in de lijst van het bouwkundig erfgoed Vlaanderen. Achilles Bentos stond in voor het bronzen laagreliëf. Het werk is gesigneerd "Ach. Bentos". Richard Napoleon Ferbuyt voerde het werk in brons uit.

Medelijden -
Medelijden - <1926
Medelijden -
Medelijden - <1926
Mogelijke voorstudie voor het monument van J. Samyn - s.d. (foto M. Parasie)
Mogelijke voorstudie voor het monument van J. Samyn - s.d. (foto M. Parasie)
Zittend naakt, s.d. (foto M. Parasie)
Zittend naakt, s.d. (foto M. Parasie)

Het beeld links is mogelijkerwijze een voorstudie voor het grafmonument van Jan Samijn (supra)

Wenend kind - s.d.
Wenend kind - s.d.

Er zijn verschillende foto's gekend van Achilles De Maertelaere in zijn atelier. Op enkele ervan zijn beelden te zien, waaronder een zittende man, een stier en een indianenkop. Meer is voorlopig over deze werken niets gekend.

Indianenkop - s.d.
Indianenkop - s.d.
Stier - s.d.
Stier - s.d.
Zittende werkman - s.d.
Zittende werkman - s.d.
Ontwerp voor monument aan Albert I - 1935
Ontwerp voor monument aan Albert I - 1935

Achilles De Maertelaere heeft meer dan vermoedelijk meegedongen voor het beeld van koning Albert I dat, na zijn overlijden in Marche-les-Dames in 1934, zou opgetrokken worden aan het Zuidpark in Gent. Achilles De Maertelaere haalde de opdracht niet, maar de maquette die wij kunnen zien op één van de foto's uit zijn atelier komt duidelijk overeen met een citaat uit een krant die door Erik De Keukeleire (Ghendtsche Tydinghen, 2005, p. 233) is overgenomen in zijn studie van dit project: "Een naïeve maar roerende opvatting is het rechtstaande beeld van de koning, met de hand op het hart, het andere in de houding van een eedaflegging".