Landschappen

Achilles De Maertelaere heeft slechts een beperkt aantal landschappen geschilderd. Bij enkele mythologische scènes of bij sommige portretten speelt het landschap in de achtergrond een voorname rol, weliswaar.

"Landschap in de bergen", dat van een heel andere factuur lijkt te zijn dan de andere landschappen, is duidelijk getekend Ach. Bentos.