Mythologische scenes

"Daphnis en Chloé", de "Drie Gratiën", maar vooral "Leda en de Zwaan" zijn thema's die Achilles De Maertelaere verschillende malen heeft aangepakt.

Voor de Drie Gratiën is duidelijk dat hij tweemaal exact hetzelfde landschap heeft gebruikt met de drie Gratiën in andere houdingen. Of "Morgend" als een mythologische scène kan gelden, is niet zeker, al is de afbeelding van een fluitspeler onder een boom sterk verwant met de twee "Daphnis en Chloé" taferelen.

"Orpheus" dateert uit 1961 en is voorlopig geregistreerd als het laatste werken van Achilles De Maertelaere.

Wat betreft "Leda en de Zwaan" moet opgemerkt worden dat er ook een hele reeks schilderijen zijn van naakte vrouwen (Naakt) met een zwaan.


Hoewel niet duidelijk mythologisch, lijkt dit tafereel te passen in deze categorie. De stijl sluit ook nauw aan bij de sociaal geëngageerde werken die Achilles De Maertelaere in die tijd maakte. Het werk is voorgesteld op het driejaarlijks Salon van Gent in 1925 en is afgebeeld in het Kunstalbum-Jaarboek van het Nationaal Verbond van Kunstschilders en Beeldhouwers van België in 1926. Achilles De Maertelaere was mede-oprichten van dit verbond.

Rust - 1925
Rust - 1925

Daphnis & Chloé


De Drie Gratiën


Leda en de Zwaan