Achilles De Maertelaere en Esperanto

18-08-2023

Achilles De Maertelaere stond erg sympathiek tegenover de Esperantobeweging. Dit blijkt uit verschillende bijdragen die hij leverde voor Esperanto-tijdschriften.

Wanneer hij zich precies bij de beweging heeft aangesloten, is niet bekend. Een eerste vermelding vinden we in een portret van de stichter van Esperanto, L.L. Zamenhof. Het is een tekening in rood krijt, gesigneerd Aĥileo De Maertelaere en gedateerd 1915. Het portret is nu opgenomen in de collecties van het AMSAB.

In het Belgische maandblad Belga Esperantisto van 1921 schrijft L. Cogen een lang artikel over de twee oorlogsmonumenten van Bentos die in 1921 in Gent werden ingehuldigd (één in de Sint-Salvatorstraat en één in de Gebroeders De Smetstraat).

Achilles De Maertelaere maakte later een portret van Zamenhof, de vader van de Esperantobeweging; het wordt nu tentoongesteld in het Esperantomuseum in Wenen. Hij schenkt dit werk in 1929. Er is ook een tweede portret van Zamenhof (in een ovale lijst) geschilderd door Bentos; dit werd gemaakt in opdracht van de Esperanto-afdeling in Den Haag, die het ook aan het museum zou hebben geschonken.

Verschillende bijdragen van Achilles De Maertelaere zijn te vinden in Esperantotijdschriften, over de taal, op een monument ontworpen ter ere van Zamenhof, en hij publiceert enkele gedichten in het Esperanto. Hij zal ook deelnemen en soms meewerken aan de organisatie van verschillende Esperantocongressen in België.

Achilles De Maertelaere blijft bijdragen leveren tot 1938. Daarna vinden we geen spoor meer van enige activiteit binnen de Esperantobeweging.

Hij zal echter zijn leven lang de ster van de Esperantisten op de revers van zijn vest blijven dragen. Hieronder staan twee foto's van hem, jong en oud, maar altijd de ster van Esperanto dragend.