Genrescènes

Vandaag is 't hutsepot - s.d.
Vandaag is 't hutsepot - s.d.
De daglezer of Henrietje - s.d.
De daglezer of Henrietje - s.d.

Beide werken hierboven maken duidelijk deel uit van een tweeluik.

De man op de schilderij rechts is Henrietje, een gewezen model van de Academie. Het betreft Henri Oscar Frans, een circusartiest met artiestennaam Bento, aan wie Achilles De Maertelaere zijn pseudoniem Bentos te  danken heeft. De vrouw op het werk links is de vrouw van Henri Bentos, op de achtergrond is het Gravenkasteel afgebeeld.

Beide werken hingen, zeker tijdens Wereldoorlog II, in het café Bentos dat door Henri Bentos was opengehouden op de hoek van de Wondelgemstraat en de Van Cleefstraat.

Muzikaal interludium bij Léon Janssens - 1946 (foto : www.arcadja.com)
Muzikaal interludium bij Léon Janssens - 1946 (foto : www.arcadja.com)

In 1946 maakte Achilles Bentos deze reconstructie van een familiale scène bij Léon Janssens, zijn schoonbroer en echtgenoot van zijn zus Sylvie.

De man in de zetel is Léon Janssens, die in 1944 opgepakt werd en in 1945 bij de ramp van de Cap Arcona omkwam. De staande jongeman is zijn jongste zoon André, die eveneens in Duitsland in 1945 omkwam. Aan de piano zit de jongste dochter van Léon en Sylvie, Yvonne. Sylvie overschouwt het hele tafereel.

Het werk links op de achtergrond is een Daphnis & Chloé van Bentos.  Het portret rechts is niet geïdentificeerd.

Portret van een dragonder - s.d.
Portret van een dragonder - s.d.
Familieportret - s.d.
Familieportret - s.d.
Portret van Pierre van Cutshem ? - s.d.
Portret van Pierre van Cutshem ? - s.d.

In de collectie sepia-foto's van Achilles De Maertelaere bevinden zich drie werken die uit de toon vallen. We vermoeden dat ze wel degelijk door hem zijn geschilderd, maar de stijl is duidelijk anders. Mogelijkerwijze betreft het kopieën van andere werken. Het portret rechts blijkt dat van een dragonder uit de 18e-19e eeuw te zijn. Centraal zien we een 'typisch' Engelse familie afgebeeld. Rechts is een man in functiegewaad geschilderd. De kerk op de achtergrond is de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Het wapenschild verwijst naar Pierre van Cutshem, secretaris van de raad van Brabant die in 1732 in de adelstand werd verheven (met dank aan J.-M. Van den Eeckhout en Th. de Hemptine).

Waarom die werken zijn geschilderd is ons niet gekend.