Chronologisch gerangschikte werken

1894 - 1940

In onderstaande pagina zijn alle werken waarvan de datum met enige zekerheid kon worden vastgelegd in chronologische orde geplaatst, tussen 1894 en 1940. De vroegste werken zijn uiteraard de proeven die Achilles De Maertelaere voor de Academie heeft gemaakt. Zijn laatste werk dateert uit 1961.

1894-1900

1901-1910

1911-1920

1921-1930

1931-1940